24 Jun 2019
Rp.
726
.400
Surabaya ke
Denpasar
09 Jul 2019
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
07 Jul 2019
Rp.
1.250
.000
Surabaya ke
Jakarta
20 Jul 2019
Rp.
930
.600
Semarang ke
Jakarta