17 Aug 2018
Rp.
723
.100
Surabaya ke
Denpasar
02 Sep 2018
Rp.
770
.375
Batam ke
Jakarta
27 Aug 2018
Rp.
792
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
02 Sep 2018
Rp.
1.225
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
24 Aug 2018
Rp.
583
.500
Denpasar ke
Lombok