Jadwal Penerbangan Umroh Jakarta(CGK)-Jeddah(JED) PP PDF Print E-mail
Batavia Air Y6893  Jakarta (CGK) 09:30 - Jeddah (JED) 15:30
Batavia Air Y6894  Jeddah (JED) 17:30 - Jakarta (CGK) 10:00

Dioperasikan Oleh Lion AirJT 110 Jakarta (CGK) 11:10 - Jeddah (JED) 16:50
Dioperasikan Oleh Lion AirJT 111 Jeddah (JED) 18:50 - Jakarta (CGK) 08:20


GA 980 Jakarta (CGK) 12:30 - Jeddah (JED)18:00
GA 981 Jeddah (JED) 20:00 - Jakarta (CGK) 09:45

GA 982 Jakarta (CGK) 15:30 - Jeddah (JED) 21:00
GA 983 Jeddah (JED) 23:00 - Jakarta (CGK) 12:45

 

EmiratesEK 359 Jakarta (CGK) 00:40 - Dubai (DXB) 05:30
EmiratesEK 805 Dubai (DXB) 07:00 - Jeddah (JED) 08:45 .
EmiratesEK 804 Jeddah (JED) 20:30 - Dubai (DXB) 0010
EmiratesEK 356 Dubai (DXB) 04:15 -Jakarta (CGK)15:40

 

Saudi Arabian Airlines SV825 Jakarta (CGK) 15:35 - Jeddah (JED) 21:10

Saudi Arabian Airlines SV1050 Jeddah (JED) 22:00 - Riyadh (RUH) 23:30
Saudi Arabian Airlines SV1048  Jeddah (JED) 21:00  - Riyadh (RUH) 23:30

Saudi Arabian Airlines SV814 Riyadh (RUH) 00:40 - Jakarta (CGK) 13:35