29 Jan 2018
Rp.
432
.000
Palu ke
Makassar
27 Jan 2018
Rp.
619
.520
Padang ke
Jakarta
28 Jan 2018
Rp.
737
.000
Jakarta ke
Makassar
03 Feb 2018
Rp.
799
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
06 Feb 2018
Rp.
735
.800
Yogyakarta ke
Denpasar
06 Feb 2018
Rp.
488
.700
Surabaya ke
Makassar