24 Jan 2021
Rp.
481
.300
Palu ke
Makassar
20 Jan 2021
Rp.
253
.900
Jakarta ke
Surabaya
22 Jan 2021
Rp.
728
.000
Jakarta ke
Makassar
22 Jan 2021
Rp.
764
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur