25 Apr 2021
Rp.
679
.600
Jakarta ke
Medan
29 Apr 2021
Rp.
536
.240
Batam ke
Jakarta
19 Apr 2021
Rp.
728
.000
Jakarta ke
Makassar
03 May 2021
Rp.
1.236
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur