23 Aug 2022
Rp.
101
.6350
Palu ke
Makassar
16 Aug 2022
Rp.
1.260
.902
Jakarta ke
Surabaya
22 Aug 2022
Rp.
1.544
.630
Jakarta ke
Makassar
24 Aug 2022
Rp.
1.280
.400
Jakarta ke
Kuala Lumpur