28 Sep 2020
Rp.
586
.900
Palu ke
Makassar
28 Sep 2020
Rp.
687
.300
Jakarta ke
Surabaya
11 Oct 2020
Rp.
623
.000
Surabaya ke
Jakarta
14 Oct 2020
Rp.
1.045
.250
Jakarta ke
Kuala Lumpur