26 Jul 2018
Rp.
550
.400
Surabaya ke
Denpasar
01 Aug 2018
Rp.
707
.675
Batam ke
Jakarta
05 Aug 2018
Rp.
461
.300
Surabaya ke
Jakarta
26 Jul 2018
Rp.
699
.200
Jakarta ke
Singapore
28 Jul 2018
Rp.
583
.500
Denpasar ke
Lombok