28 Jul 2018
Rp.
517
.400
Surabaya ke
Makassar
29 Jul 2018
Rp.
686
.500
Batam ke
Jakarta
04 Aug 2018
Rp.
535
.000
Surabaya ke
Jakarta
05 Aug 2018
Rp.
683
.200
Jakarta ke
Kuala Lumpur
06 Aug 2018
Rp.
935
.000
Semarang ke
Jakarta