21 May 2021
Rp.
689
.500
Palembang ke
Jakarta
13 May 2021
Rp.
536
.240
Batam ke
Jakarta
11 May 2021
Rp.
1.344
.000
Jakarta ke
Balikpapan
22 May 2021
Rp.
1.269
.500
Jakarta ke
Kuala Lumpur