27 Apr 2018
Rp.
517
.400
Surabaya ke
Makassar
22 Apr 2018
Rp.
494
.600
Jakarta ke
Surabaya
03 May 2018
Rp.
495
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
03 May 2018
Rp.
499
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
12 May 2018
Rp.
971
.300
Semarang ke
Jakarta