21 Jul 2018
Rp.
640
.000
Palu ke
Makassar
30 Jul 2018
Rp.
686
.500
Batam ke
Jakarta
28 Jul 2018
Rp.
753
.300
Jakarta ke
Makassar
03 Aug 2018
Rp.
683
.200
Jakarta ke
Kuala Lumpur
10 Aug 2018
Rp.
589
.600
Semarang ke
Jakarta