23 Oct 2018
Rp.
481
.100
Surabaya ke
Denpasar
26 Oct 2018
Rp.
683
.200
Batam ke
Jakarta
29 Oct 2018
Rp.
957
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
02 Nov 2018
Rp.
965
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
04 Nov 2018
Rp.
679
.800
Semarang ke
Jakarta