25 Jul 2020
Rp.
371
.100
Palembang ke
Jakarta
21 Jul 2020
Rp.
670
.000
Batam ke
Jakarta
11 Jul 2020
Rp.
1.003
.000
Jakarta ke
Makassar
11 Jul 2020
Rp.
1.314
.000
Jakarta ke
Singapore