31 Aug 2022
Rp.
987
.730
Palembang ke
Jakarta
29 Aug 2022
Rp.
1.424
.764
Batam ke
Jakarta
19 Aug 2022
Rp.
1.544
.630
Jakarta ke
Makassar
02 Sep 2022
Rp.
1.184
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur